Plak deze code vervolgens ook onmiddellijk na de openingstag : Tips om het plaatsen van een kunststofvloer zo goed mogelijk te laten verlopen. | Devafloor

Tips om het plaatsen van een kunststofvloer zo goed mogelijk te laten verlopen.

Een kunststofvloer in acrylaat kan perfect in één werkdag geplaatst worden. Het duurt slechts een tweetal uur voor elke laag gedroogd is, waardoor de opeenvolgende lagen zeer snel kunnen worden geplaatst. Om het plaatsen van een kunststofvloer zo vlot mogelijk te laten verlopen, is de voorbereiding van groot belang. Ook de opdrachtgever speelt hierbij een belangrijke rol. We zetten de belangrijkste zaken op een rijtje.

  • Nood aan een vrije toegang, plaats om te mengen en te parkeren

Om comfortabel te kunnen werken, hebben we een ruime parkeerplaats nodig, met in de onmiddellijke omgeving een overdekte ruimte om onze producten te mengen en te stockeren.

  • Breng de buurt op de hoogte

Een acrylaatvloer geeft tijdens het plaatsen een sterke geur af. Informeer buurtbewoners en laat hen weten dat deze geur totaal niet schadelijk is.

  • Maak de ruimte zo leeg mogelijk

Om de gietvloer zo kwaliteitsvol mogelijk te plaatsen, is het belangrijk dat de ruimte zo leeg mogelijk wordt gemaakt. Alle meubels, machines,… gaan best naar buiten. Uiteraard is dat niet altijd mogelijk voor vast meubilair en zeer zware installaties. Wanneer we over een vrije ruimte van twintig centimeter beschikken, dan kunnen we ook onder deze obstakels de kunststofvloer plaatsen. In het andere geval werken we rond deze voorwerpen.

  • Zorg voor een propere en droge ruimte

Het is belangrijk dat de ruimte waar de kunststofvloer wordt geplaatst, droog en proper is. Je hoeft niet te schuren of te dweilen, gewoon borstelen is voldoende.

  • Vermijd stofvervuiling

Om te vermijden dat stof naar andere ruimtes waait, plak je best deuren en andere openingen af. Eventuele machines die in de ruimte blijven, geef je best ook de nodige stofbescherming.

  • Kort deuren in of verwijderen ze tijdelijk

Als we een gietvloer van bijvoorbeeld 6 millimeter plaatsen, dan hebben we onder de deuren een vrije ruimte nodig van 1,2 centimeter. Indien mogelijk verwijder je de deuren best tijdens het plaatsen van de kunststofvloer. Laat je deuren zeker ook tijdig inkorten.

  • Zorg voor de nodige plafondverlichting

Om de kunststofvloer correct te plaatsen, is een goede plafondverlichting van essentieel belang.

  • Voer leidingwerken eerst uit

Als er nog leidingwerken moeten gebeuren, doe je deze slijp- en installatiewerken voor het plaatsen van de nieuwe gietvloer.

  • Vloerverwarming bevordert het zetten van de kunststofvloer

Als je over vloerverwarming beschikt, laat je deze best functioneren. Dit bevordert het zetten van de gietvloeren. De ideale temperatuur tijdens het plaatsen hangt af van de gekozen kunststofvloer.

Meer weten over de voorbereiding van een kunststofvloer? Contacteer de specialisten van Devafloor.